Terapia botuliną

Od 2011 roku nasza przychodnia uzyskała możliwość leczenia dystonii mięśniowych oraz leczenia spastyki u dzieci  zmózgowym porażeniem dziecięcym toksyną botulinową w ramach programu lekowego finansowanego przez Narodowy Fundusz  Zdrowia.

Dystonie mięśniowe są to zaburzenia ruchowe, charakteryzujące się występowaniem niezależnych od woli skurczów mięśniowych, powodujących mimowolne, niekontrolowane ruchy i ułożenia różnych części ciała.  Dystonie były do niedawna schorzeniami nieuleczalnymi. Przełom w leczeniu dystonii był możliwy dzięki stosowaniu toksyny botulinowej typu A, która usuwa lub w znacznym stopniu zmniejsza objawy choroby. Skuteczność leczenia ocenia się na 70-90%.
W naszej przychodni stosujemy toksynę botulinową w następujących wskazaniach:

  • Kurcz powiek (blepharospasmus)
  • Kręcz karku
  • Połowiczy kurcz twarzy
  • Dystonie twarzy

Kolejnym wskazaniem do stosowania toksyny botulinowej jest spastyczność mięśni w mózgowym porażeniu dziecięcym. Stosowanie toksyny botulinowej w leczeniu spastyczności jest co prawda tylko jednym z elementów całego procesu terapeutycznego (obejmującego min. intensywną fizjoterapię), zmierzającego do uzyskania optymalnego stanu funkcjonalnego pacjenta, jednakże toksyna botulinowa stwarza nieporównywalne z innymi metodami możliwości selektywnego wyłączenia nadaktywnych mięśni, bez wpływu na mięśnie nieobjęte spastycznością lub te, w których nie jest ona pożądana.

Postępowanie polega na wstrzykiwaniu określonej dawki toksyny w wybrane punkty mięśni. Po wstrzyknięciu do mięśnia początek działania widoczny jest po 24-72 godzinach i utrzymuje się przez około 2-4 miesiące.

Przychodnia Neurologiczna przyjmuje zgłoszenia pacjentów pod numerem telefonu 95 735 06 54 lub osobiście.

X