więcej

Pracownia EMG

Elektromiografia (EMG)

Badanie rejestrujące czynność elektryczną mięsni w spoczynku i podczas wysiłku za pomocą elektrod igłowych. Polega na wykonaniu do kilku wkłuć w oceniany mięsień.
 

Elektroneurografia

Badanie ocenia przewodnictwo  nerwowe w badanych nerwach czuciowych i ruchowych.
Polega na stymulacji nerwu bodźcem elektrycznym i rejestracji odpowiedzi za pomocą elektrod umieszczonych na skórze lub w mięśniu.

Oba badania wykonuje się łącznie a ilość badanych mięśni i nerwów zależy od diagnozowanej choroby. Badanie trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.
 

Wskazania do badania

Badanie znajduje zastosowanie między innymi do:

  • różnicowania osłabienia i zaników mięśni
  • oceny uszkodzenia nerwów obwodowych
  • diagnostyki miastenii

Przygotowanie do badania

  • nie wymaga szczególnego przygotowania w szczególności nie ma ograniczeń co do przyjmowania posiłków.
  • może być wykonywane u pacjentów w każdym wieku także u kobiet w ciąży.

Należy zgłaszać osobie wykonującej badanie:

  • informacje o przyjmowanych lekach w szczególności przeciwkrzepliwych
  • istnienie schorzeń w tym skłonności do krwawień

Cennik

Cena badania zależy od ilości ocenianych nerwów i mięśni.
(np. diagnostyka zespołu cieśni nadgarstka jednej ręki - 220,00 zł )

Ocena 1 mięśnia 70,00 zł
Ocena  1 nerwu ruchowego lub czuciowego 70,00 zł

Zespół cieśni nadgarstka

Zespół cieśni nadgarstka 2 ręce

Próba tężyczkowa

Próba miasteniczna

250,00 zł

320,00zl

350,00zł

350,00zł


Pracownia czynna:

 
Poniedziałek 14.30÷17.00
Wtorek 14.30÷17.00
Środa 8.00÷12.00
Czwartek 14.30÷17.00

Rejestracja

Badania wykonuje się  po uprzedniej rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

Tel. 602 476 543

X